Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Informacje, które nie są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu, można uzyskać wypełniając wniosek i wysyłając go na poniższe adresy Komendy, lub osobiście.

wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej

 

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Wypełniony wniosek można przesłać:

pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@straz-lubliniec.pl
faksem na nr (034) 351-07-32;
elektroniczną szkrzynka podawczą: EPUAP
pocztą na adres:
KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W LUBLIŃCU
ul. PCK 10
42-700 Lubliniec