Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu ogłasza z dniem 03.01.2020 roku nabór do służby

Treść ogłoszenia - Ogłoszenie nabór

Załączniki:

- DRUK nr 1

- DRUK nr 2

Informacja z I etapu postępowania kwalifilacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby - Informacja.pdf

Informacja z II etapu postępowania kwalifilacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służb - Informacja II.pdf

Informacja z III etapu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służb - Informacja III etap.pdf

Informacja z III etapu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby - Informacja IV .pdf

Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby - Zakończenie naboru.pdf