Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Imię i nazwisko: st.ogn. mgr inż. Paweł GÓRNIAK

 

Telefon: (0-34) 351-07-30

Fax: (0-34) 351-07-32

e-mail:sekretariat@straz-lubliniec.pl

 

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30