Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Imię i nazwisko: str. mgr inż. Halina KORKUS

 

Telefon: (0-34) 351-07-30

Fax: (0-34) 351-07-32

e-mail: sekretariat@straz-lubliniec.pl

 

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30