Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Imię i nazwisko: st. bryg. mgr inż. Janusz BULA

Funkcja: Komendanta Powiatowego PSP

Telefon: 0-34 351 07 30

Fax: 034 351 07 32 

e-mail: jbula@straz-lubliniec.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Kompetencje Komendanta