Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA BIULETYN:

ADMINISTRATOR:

Paweł Górniak

telefon: 0-34 351 07 30

e-mail: pgorniak@straz-lubliniec.pl


REDAKTOR:

Krzysztof Siek

telefon: 0-34 353 18 11

e-mail: krzysztofsiek@o2.pl