Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Imię i nazwisko: bryg. mgr inż. Artur SZYMANEK 

Funkcja: Zastepca Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu

Telefon: (034) 351 07 30

Fax: (034) 351 07 32

e-mail:

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Kompetencje Zastępcy Komendanta