Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, stanowiąca aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, działa w oparciu o niżej wymienione podstawy prawne:

- Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

- Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

- Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego z 2019 roku.