Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLIŃCU PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE EWIDENCJE I REJESTRY

WYDZAIŁ ORGANIZACYJNO - KADROWY · Ewidencja zatrudnionych strażaków. · Ewidencja strażaków i pracowników zwolnionych. · Ewidencja czasu pracy. · Ewidencja zwolnień lekarskich. · Rejestr kancelaryjny. · Rejestr legitymacji służbowych. · Rejestr kontroli zewnętrznych. · Rejestr skarg i wniosków. · Rejestr wydanych decyzji, rozkazów i zarządzeń Komendanta Powiatowego. · Rejestr pieczęci i stempli. · Rejestr odznaczeń. · Rejestr kontroli sanitarnej. · Rejestr upoważnień do nakładania mandatów karnych. . Rejestr delegacji służbowych.

SEKCJA KONTROLNO - ROZPOZNAWCZA · Ewidencja podmiotów podlegających kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

WYDZAIŁ FINANSÓW · Rejestr wydatków budżetowych. · Rejestr dochodów budżetowych. · Rejestr wydatków kasowych. · Rejestr list płac. · Rejestr faktur. · Ewidencja druków ścisłego zarachowania. · Rejestr zakupów.

WYDZIAŁ OPERACYJNO - SZKOLENIOWY · Ewidencja zdarzeń. · Ewidencja podmiotów tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. · Rejestr wyszkolenia członków OSP powiatu lublinieckiego

WYDZIAŁ KWATERMISTRZOWSKO - TECHNICZNA · Rejestr zamówień publicznych. · Rejestr eksploatacji nieruchomości. · Rejestr kart mundurowych i ekwipunku specjalnego. · Rejestr pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe. · Rejestr środków trwałych. · Rejestr majątku . · Rejestr przyjęcia i przekazania sprzętu. · Ewidencja kartotek mieszkaniowych strażaków i emerytów. · Rejestr kart drogowych. · Rejestr wyjazdów służbowych. . Rejestr prac remontowych samochodów i sprzętu. · Rejestr samochodów i sprzętu. · Rejestr kart drogowych. · Rejestr pracy sprzętu silnikowego.

JEDNOSTKA RATOWNICZO - GAŚNICZA · Rejestr wyszkolenia członków OSP powiatu lublinieckiego.