Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Osoba odpowiedzialna: mł. kpt. mgr Karina SZWED

Telefon: (034) 351-07-33

Fax: (034) 351-07-32

W Archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu prowadzi się następujące pomoce ewidencyjne:

- Spisy zdawczo-odbiorcze (ułożone numerycznie, jak i według komórek organizacyjnych),

- Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,

- Ewidencja akt wybrakowanych,

- Ewidencja wypożyczania, udostępniania.

Zasób archiwalny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu stanowią akta wytworzone przez:

- Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Lublińcu,

- Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu,

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

0000ff">Zasady udostępniania#