Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Warunki przyjęć do służby w Państwowej Straży Pożarnej określają przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Ustaw Numer 88, pozycja 400 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą o przyjęcie do służby może starać się osoba, która:

- jest obywatelem polskim,

- korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczna i psychiczną do pełnienia tej służby,

- posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz kategorię zdrowia „A”,

- posiada minimum średnie wykształcenie.

Zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Państwowej Straży Pożarnej oceniają komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Starający się o podjęcie służby kandydat poddawany jest testowi sprawności fizycznej. Następnie otrzymuje skierowanie do Poradni Psychologicznej Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po pozytywnym zaliczeniu badań psychologicznych, kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie, które przeprowadzają komisje lekarskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Komisje te wydają orzeczenia o przydatności kandydata do służby. Decyzje o przyjęciu do służby podejmuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w miarę posiadanych etatów. Dodatkowym atutem osoby starającej się o przyjęcie do służby jest posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych w Państwowej Straży Pożarnej tj. ratownika medycznego, chemika, płetwonurka, ratownika wysokościowego, kierowcy z doświadczeniem i kategorią minimum „C”. Ukończenie szkoły Państwowej Straży Pożarnej zapewnia jej absolwentowi zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych PSP. Szczegółowe informacje oraz warunki naboru do szkół PSP można uzyskać pod adresami: Szkoła Główna Służby Pożarniczej: www.sgsp.edu.pl Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie: www.sapsp.pl Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu: www.sapsppoznan.pl Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie: www.cspsp.pl Aktualnie w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w całym kraju obowiązuje blokada przyjęć do służby, a przyjęcie osoby nie będącej absolwentem Szkoły Państwowej Straży Pożarnej wymaga zgody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1098
Treść wprowadził(a): Parys Piotr, 2006-05-17 14:19:18
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-05-17 14:18:01