Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy między innymi opiniowanie przygotowania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, w których planuje się przeprowadzenie imprezy masowej oraz uzgadnianie szczegółowych zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy masowej. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dziennik Ustaw z 2001 roku numer 120 pozycja 1298) organizator imprezy masowej, w celu uzyskania stosownej opinii od organu Państwowej Straży Pożarnej, winien złożyć poniższą dokumentację zawierającą :
1. Wniosek o wydanie opinii.
2. Regulamin obiektu.
3. Program i regulamin imprezy, ewentualnie terminarz.
4. Informację o przewidywanej maksymalnej liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej oraz sposobie ich rozmieszczenia.
5. Informację wskazującą organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej oraz sposób kontaktu z nią.
6. Informację określającą stan liczebny, organizację oraz sposób rozmieszczenia służby porządkowej.
7. Pisemną instrukcje określająca zadania służby porządkowej.
8. Graficzny plan obiektu (terenu), gdzie ma się odbyć impreza masowa z zaznaczeniem:- dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,- oznakowania lokalizacji punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych - oznakowania lokalizacji zaworów i wyłączników mediów (gazu, energii elektrycznej),- rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.
9. Szczegółowe zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
Wniosek jak i wszystkie załączniki muszą być podpisane (zatwierdzone) przez organizatora imprezy masowej.

Brak któregokolwiek z wymienionych powyżej elementów dokumentacji nie pozwoli na wydanie opinii na temat planowanej imprezy masowej. Zawarte w dokumentacji informacje są weryfikowane w trakcie czynności kontrolnych w obiekcie (na terenie), gdzie planowane jest przeprowadzenie imprezy masowej.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Komendy Powiatowej.


Tutaj można pobrać wniosek.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1020
Treść wprowadził(a): Jurczyk Sebastian, 2005-03-07 09:50:46
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-03-07 09:22:22