Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu


1. Wystawianie zaświadczeń o zaistniałych zdarzeniach w których interweniowały jednostki straży pożarnych dla osób fizycznych i instytucji w których zdarzenie to zaistniało.

W celu uzyskania zaświadczenia osoba poszkodowana powinna się zgłosić osobiście w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym wraz z dokumentem tożsamości i znaczkiem opłaty skarbowej w wysokości 5 PLN( od podania ) i 11 zł ( od zaświadczenia ). Wysokość opłaty skarbowej i zwolnienia z opłat reguluje ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 roku ( Dziennik Ustaw numer 86 pozycja 960 z późniejszymi zmianami ). Znaczek opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miasta w Myszkowie. Zaświadczenie wydawane jest bezzwłocznie.

2. Wydawanie informacji o zdarzeniach dla towarzystw ubezpieczeniowych.

Wydanie informacji następuje na pisemny wniosek towarzystwa dostarczony do sekretariatu Komendy Powiatowej osobiście lub drogą pocztową.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1035
Treść wprowadził(a): Jurczyk Sebastian, 2004-08-16 13:22:07
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00