Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

I. Sprawowanie nadzoru nad pracą n/w komórek organizacyjnych:
1)Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.
2)Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego.
3)Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego.

II. Zastępowanie Komendanta Powiatowego w zakresie :
1) Kierowania komendą Państwowej Straży Pożarnej.
2) Organizowania jednostek ratowniczo – gaśniczych.
3) Organizowania na terenie powiatu krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.
4) Dysponowania oraz kierowania siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze powiatu przez swoje stanowisko kierowania.
5) Organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej.
6) Współdziałania z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie.
7) Rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
8) Opracowywania planów ratowniczych na obszarze powiatu.
9) Nadzorowania przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
10) Wykonywania zadań z zakresu ratownictwa.
11) Wstępnego ustalania przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz miejscowego zagrożenia.
12) Organizowania szkolenia i doskonalenia zawodowego.
13) Szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych.
14) Współdziałania z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP.
15) Organizowania i kierowania działalnością propagandową w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
16) Okresowego informowania organów samorządu terytorialnego o stanie bezpieczeństwa pożarowego oraz innych miejscowych zagrożeniach występujących na obszarze działania komendy.
17) Nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej.
Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1162
Treść wprowadził(a): Jurczyk Sebastian, 2003-07-21 14:28:15
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-14 13:25:01