Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, stanowiąca aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, działa w oparciu o niżej wymienione podstawy prawne:

- Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz 1204 roku, ze zm),

- Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw  z 2018, poz. 620 ),

- Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego z 2018 roku.