Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, stanowiąca aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, działa w oparciu o niżej wymienione podstawy prawne:

- Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dziennik Ustaw Numer 147, pozycja 1230 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami),

- Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw Numer 81, pozycja 351 z późniejszymi zmianami),

- Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego.